Số 1 Trấn vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
(84-4) 39 552 241-37 164 885
(84-4) 39 552 241-37 164 885

nhakhachtrucbach@gmail.com
Liên hệ
Với chúng tôi